Arkitektur og teknikk er vår løsning på fremtidens design 

Vi leverer unik teknikk for å skape betongoverflater som begeistrer. Vår overflateteknikk tilfører høy estetisk verdi til inne- og uterom, og bidrar til gi å folk positive emosjoner.

Funksjonelle krav i kombinasjon med estetiske, utfordrer vår kreativitet til å levere industrielle løsninger med høy kostnadsnytteverdi. 

Kontakt oss

Vi realiserer din idé

Betongens formbarhet er uendelig. Din ide realiseres i vår teknikk med nye metoder og produkter som gir betongen og arkitekturen en ny dimensjon. Vår formteknikk åpner mulighetene.

Vi er …

Offisiell representant for RECKLI i Norge, og er autorisert forhandler for RECKLI-produkter.

Reckli logo