Selta - Borgund, teknisk bygg med utsmykning

Fasaden samler omgivelsenes kjennetegn og kommuniserer til brukere av vei og rasteplass.